Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochranu Osobních údajů považujeme za naši prvořadou povinnost. S Osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou a maximálně transparentně. Níže nalezněte několik informací o zpracování Vašich Osobních údajů společností Contexto Consulting s.r.o. (dále jen Správce Osobních údajů), vedenou u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 237320, IČ 03754910, sídlem Za sídlištěm 2092/34, Komořany, 143 00 Praha 4. 

Jaké Osobní údaje zpracováváme:

Společnost Contexto Consulting s.r.o. zpracovává osobní údaje v minimálním možném rozsahu. Jsou jimi jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní kontakt. 

Proč a za jakým účelem pracujeme s Vašimi Osobními údaji:

Vaše údaje budeme shromažďovat, uchovávat a zpracovávat za účelem:

  • Vytvoření nabídky Vámi poptávaných služeb
  • Pro zasílání obchodních a marketingových nabídek  

Předávání Osobních údajů třetím stranám:

Společnost Contexto Consulting s.r.o. jako Správce Osobních údajů žádný z údajů třetím stranám neposkytuje. 

Doba uložení Vašich údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou ke zpracování nabídky a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Jak Vaše data chráníme:

Ochrana Vašich dat v elektronické podobě je zajištěna jejich automatizovaným zpracováním prostřednictvím počítačů a počítačových programů. 

Vaše práva:

Nařízení o ochraně Osobních údajů Vám zaručuje celou řadu práv. Máte právo na:

  • Žádost o úpravu či doplnění dat.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů. 
  • Žádost o výmaz dat. 
  • Žádost o informaci, jak je nakládáno s Vašimi Osobními údaji.

Kdykoliv budete chtít podrobněji vědět, jak a kdy Vaše Osobní údaje zpracováváme, rádi Vám to sdělíme. Stačí nás kontaktovat na emailu níže.

info@contexto.cz

Připraveni na spolupráci?

Dosáhněte vyšších prodejů a efektivity

Jsme připraveni pro vás pracovat dnem i nocí. Těšíme se na společné výzvy, tak na sebe nechte kontakt!

Domluvte si nezávaznou schůzku