Pandemie radikálně změnila trh práce. Firmy se musely přizpůsobit.

Pandemie radikálně změnila trh práce. Firmy se musely přizpůsobit.

Současný trh práce se příliš nepodobá situaci před pandemií covid-19. Firmy se dnes potýkají se zcela jinými výzvami a překážkami než před třemi lety. Co jejich šéfové dělají pro to, aby je vyřešili? V počátečních fázích pandemie došlo k uzavírání pracovišť a kancelářských prostor. Poté, co se ekonomika začala zotavovat, pracovníci (zejména v některých odvětvích) hromadně odcházeli a hledali uspokojivější vyhlídky.

Nyní, když nabídka pracovních míst stoupá, roste inflace. Pro lídry firem, kteří chtějí hledat ty nejlepší kandidáty, není snadné se ve změnách zorientovat. S výzvami ale přicházejí i příležitosti. S jakými překážkami se na dnešním trhu práce management podniků potýká a co dělá pro to, aby je vyřešil?

Výzvy “nového“ trhu práce

S klesající mírou nezaměstnanosti a rostoucí důvěrou v trh práce se zvyšuje pravděpodobnost fluktuace zaměstnanců. To vede mnoho lídrů společností k hledání optimálních strategií, jak si zaměstnance udržet, neboť konkurence sílí.

Potenciální zaměstnanci jsou sice dostupní ve velkém množství, chybějí ovšem lidé se zkušenostmi v oboru, které firmy potřebují především. Podobný nesoulad nastává i mezi požadavky uchazečů a tím, co jsou české podniky schopny nabídnout, ať už jde o výši platu nebo flexibilitu (práce z domova x na pracovišti).

Nezaměstnanost v červnu 2022 opět poklesla, na 3,1 procenta

„Na trhu práce je navíc všeobecný nedostatek pracovníků, kteří by chtěli fyzicky pracovat. Přitom při nabídce práce požadujeme hlavně základní kritéria a to pozitivní postoj k práci a chtít se učit. Pokud někdo čerstvě nastoupí, má na firmy přehnané požadavky na mzdu, i když nemá praxi, zkušenosti nebo odbornost a nemá nic jiného co nabídnout. Školní systém už minimálně generuje starodávná řemesla jako je čalouník. Tyto řemesla jsou absolutně bez nabídky na trhu práce,“ popisuje Vlastimil Bucňák, výrobní ředitel RIM CZ.

Požadavky zaměstnanců se mění

Za současných podmínek vysoké inflace se mění i požadavky budoucích zaměstnanců. Jedním z nejlepších způsobů, jak mohou zaměstnavatelé pomoci zmírnit inflační zátěž, je nabídnout lidem větší samostatnost a flexibilitu.

Mnohé firmy zavádějí modely hybridních pracovišť nebo dokonce autonomněji upořádané prostředí, které zaměstnancům umožňuje pracovat kdekoli a kdykoli se rozhodnou.

Větší autonomie může zaměstnancům pomoci v případě, že by zvyšování platů zejména kvůli rychle rostoucí inflaci nebylo dostatečné. Zaměstnanci mohou tuto autonomii využívat různými způsoby.

Tím, že mohou flexibilně pracovat z domova, šetří peníze za dojíždění a náklady spojené s příchodem do práce. Kromě toho se vrací zaměstnancům čas, jež mohou využít k pracovním i dalším aktivitám.

Trh práce zrcadlí rychlost i neduhy současnosti

Plat nemusí být rozhodující

Je zřejmé, že výše mzdy ovlivňuje motivaci. Zaměstnavatelé by se proto měli podle odborníků snažit vytvářet účinné strategie odměňování. Pokud však chtějí firmy úroveň motivace svých zaměstnanců optimalizovat, je třeba věnovat pozornost i vnitřním benefitům neboli takzvaným „měkkým“ faktorům.

„Já jsem dlouhodobě zastáncem toho, že výše mzdy není jediný a nejklíčovější motivátor. Mzda je samozřejmě důležitým parametrem, ale pokud odpovídá benchmarku trhu pro danou pozici, pak vím z vlastní zkušenosti, že daleko důležitější jsou „měkké“ faktory jako: firemní kultura, férové prostředí, možnost pracovat na zajímavých projektech, schopnost ocenit lidi nejen penězi, ale i pochvalou (toto ze zkušenosti mnoho manažerů podceňuje), možnost se učit a rozvíjet a další. Pokud jsou zaměstnanci v tomto spokojeni, pak ze zkušenosti vím, že jejich citlivost na výši mzdy není zdaleka tak vysoká,“ říká partner v reklamní agentuře Contexto Tomáš Vacek.

Mnoho společností se domnívá, že odměňování je nejlepším nástrojem k udržení a přilákání zaměstnanců na současném trhu práce. Zvyšování platů však může být pro mnoho společností neudržitelné, zatímco pestrá nabídka zaměstnaneckých výhod se může ukázat jako nákladově efektivnější a účinnější.

Výše mzdy není jediný a nejklíčovější motivátor. Mzda je samozřejmě důležitým parametrem, ale vím z vlastní zkušenosti, že daleko důležitější mohou být „měkké“ faktory jako firemní kultura, férové prostředí, možnost pracovat na zajímavých projektech ad…

Tomáš Vacek, Contexto

Spokojenost a loajalita

Vzhledem k tomu, že mnoho Čechů opouští své současné zaměstnání a přehodnocuje své budoucí kariérní cíle, hledají firmy způsoby, jak si své zaměstnance dlouhodobě udržet. Určování jasné strategie pro budování loajality a udržování svých zaměstnanců by pro šéfy mělo být alfou i omegou vedení firmy.

Firmy a jejich lídři v různých fázích svého růstu a rozvoje potýkají s pestrou paletou výzev. Svět se mění rychleji než kdy jindy a všichni se snaží udržet krok s dobou. Prozíraví šéfové si uvědomují, že řešení spočívá v rozvoji a využití jejich nejcennějšího aktiva (tedy lidí).

 

Redakčně upravená tisková zpráva kaspar.pr

Novinky
Sdílet:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Svezte se s námi na vlně úspěchu.

Chcete rozjet velké věci? Protože my ano!