Jak pracujeme

1. Analyzujeme

Pro naši práci je zásadní pochopení kontextu kategorie, produktu a cílové skupiny.

 • Nejprve ve spolupráci s vámi připravíme bilanci práce s (obsahovým) marketingem
 • Pak následuje obsahový audit vaší značky a kategorie
 • Podle dohody využijeme vaši analýzu cílové skupiny včetně analýzy sociálních sítí
 • Definujeme persony = typické představitele cílové skupiny a jejich chování.

Nemáte analýzu cílové skupiny? Nevadí. Připravíme ji!

Pro tvorbu analýz úzce spolupracujeme s výzkumnou agenturou Perfect Crowd a využíváme jejich panel a nástroje (Panel Prosebe.cz, FANZOOM, Instatrack, Scanning Board, na míru tvořené výzkumy).

2. Tvoříme strategii

Námi připravená strategie obsahuje i misi, kde definujeme přínos tvořeného obsahu pro cílovou skupinu. Bez ní je velmi jednoduché se ztratit na cestě k vytváření hodnotného obsahu, který značce pomáhá budovat silný vztah se zákazníkem.

Při přípravě ucelené strategie využíváme metodiku SEE-THINK-DO-CARE. Po dohodě s klientem vytváříme řešení pro celý rozhodovací proces nebo jen vybranou fázi.

Využíváme našich dlouholetých zkušeností a znalostí. Jsme tak schopni vidět cíl z širšího než marketingového pohledu.

3. Vytváříme obsah

Relevantní, zajímavý, poutavý, v souladu se strategií. Takový je ideální obsah, který vám vytvoříme na míru vaší cílové skupině.

Abychom měli kontrolu nad tím, že tvořený obsah bude podporovat definovanou misi, vytvoříme redakční kalendář včetně KPIs. Tyto klíčové ukazatele stanovujeme pro každý výstup. Pro naše klienty vytváříme:

 • Webové prezentace
 • Blogy
 • Videa
 • Spravujeme sociální sítě (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Youtube, Twitter, atd.) a rozvíjíme komunity.
 • …a další aktivity definované strategií

V kalendáři dle potřeby naleznete prvky co-creation i spolupráci s influencery.

Impact tvořeného obsahu testujeme pomocí nástroje Scanningboard.

4. Distribuujeme, měříme a vyhodnocujeme

I skvělý obsah musí najít cestu ke čtenáři. Vytvořený obsah podporujeme placenou návštěvností. Využíváme především:

 • Nativní reklamy (Strossle, Seznam, iDnes a další)
 • Výkonnostní a re-marketing formáty (Adwords, Sklik, atd.)
 • Display kampaně (klasické banerové formáty, podporované Facebookové posty, Instagram, You Tube atd.)
 • Další formy komunikace dle stanovených marketingový cílů

Při měření dáváme důraz na efektivitu, proto primárně využíváme bezplatné nástroje. Ale někdy se bez placených neobejdeme. Používáme kupříkladu: Google Analytics, Facebook business manager, Youtube Analytics, Twitter analytics, Hotjar, Google Alerts, Google Trends, Google Keywords Planner, Mailchimp a další dle vybraného projektu.

K vašemu rozpočtu přistupujeme, jako bychom investovali vlastní peníze. Proto vždy měříme výkon a ideálně ROI.