Jak podchytit SEO pro svůj byznys a nezbláznit se z toho.

Jak podchytit SEO pro svůj byznys a nezbláznit se z toho.

Z pozice majitelů byznysů je ale spíše než zevrubná znalost důležitý přehled. Pojďme se podívat na minimum důležité pro to, abyste ze svého SEO dostali co nejvíce.

Ve světě majitelů e-shopů zaujímá SEO podobné postavení, jako zdravá strava v životě většiny z nás. Tušíme, že to je něco, čemu bychom se měli alespoň okrajově věnovat, protože nám to přinese řadu benefitů. Ale nechce se nám. Pravidelnost a konzistence bývají jedním z častých problémů. Najmeme si tedy odborníka, který nám za drahé peníze zpracuje seznam všeho, co bychom měli a neměli dělat. A pokud to vydržíme, tak „už“ za půl roku budou vidět první výsledky. Seznamu většinou dost dobře nerozumíme (a odborníkovi už vůbec ne), půl roku je dlouhá doba, a tak list s doporučeními obvykle skončí založený kdesi v šuplíku. A my odcházíme rozčarováni a na pochybách, zda za to ona investice skutečně stála.

Stejně jako u zdravé stravy přitom platí pro SEO pár jednoduchých pravidel:

  1.  I malé kroky vedou zejména v prvotních fázích k viditelným změnám.
  2. Systematičnost, koncepční přístup a dlouhodobost předčí jednorázové hurá akce.
  3. Neexistuje univerzální recept, jak dosáhnout nejlepšího možného výsledku. Existují ale cesty, které fungují napříč segmenty a které Vašemu webu jednoznačně prospějí.
  4. Není třeba z toho dělat vědu. To nechme těm, kdo se vyžívají v analyzování desítek tisíc řádků v Excelu a navigování robotů jednotlivých vyhledávačů napříč weby. Obyčejnému smrtelníkovi ale ke štěstí často stačí mnohem méně.
  5.  Čím déle na to budu kašlat, tím složitější bude náprava situace. Lehkého špíčku se také zbavuje jednodušeji, než morbidní obezity.

Jak tedy efektivně, nenásilně a svépomocí podchytit problematiku SEO, abyste udržovali svůj web stále fit?

Na stránce i mimo ni, Google i storytelling

Hned na začátku je důležité říct, že pojem SEO – tedy Search Engine Optimization, česky optimalizace pro vyhledávače –  v sobě zahrnuje hned několik poměrně výrazných poddisciplín. Všimněte si, že píši „SEO“, ne „SEO optimalizace“ . Druhý výraz je trochu ekvivalentem forrestgumpovského „nejvíc nejlepší kamarád“ („O“ v „SEO“ představuje slovo „optimalizace“) a jeho používání vám automaticky kreslí terč na záda v prostředí jakékoliv odborné SEO komunity.

Určitě jste už někdy narazili na termíny obsahové a technické SEO. Obě tyto disciplíny mají stejný cíl – zvýšit Vaši popularitu v očích vyhledávačů a přivést Vám z nich co nejvíce a co nejkvalitnější návštěvnosti. Zatímco do technického SEO spadají postupy týkající se optimalizace rychlosti webu, indexace (kolik z Vašich stránek vyhledávače opravdu „vidí“), ošetřování duplicit a další na první pohled často nepozorovatelné operace, obsahové SEO se zabývá, jak už název napovídá, obsahem webu. Tím je možné rozumět nejen blog či jinou content marketingovou platformu, ale i produktové karty, kategorie či home page.

Další často zmiňované dělení se týká toho, zda se změny dějí na Vašem webu (on-page), nebo zda řešíme otázku reputace našich stránek v očích vyhledávačů prostřednictvím webů, které na ně odkazují (off-page). Důležitost zmíněk a odkazů směřujících zvenčí je možné přirovnat k citacím ve vědeckých pracích. Čím častěji je můj článek citován a čím relevantnější zdroje se o něj zajímají, tím roste jeho váha v akademických kruzích. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro podnikatele provozujícího webovou stránku by bylo značně neefektivní snažit se problematiku SEO podchytit v celé její šíři. Je ale několik oblastí, které je s minimem úsilí možné sledovat a řešit tak rodící se potenciální problémy už v jejich zárodku.

…ale než se do jejich vyjmenování pustíme, udělejme ještě jeden krok zpět. Většina Vašich SEO snah bude mít za cíl zvýšit svojí popularitu v očích Googlu. Je proto nesmyslné pouštět se do experimentů ve chvíli, kdy nemáme zajištěno ani základní (a bezplatné) minimum, které nám společnost Google poskytuje. 

Tím minimem je Google Search Console, která je vedle Google Analytics dalším analytickým nástrojem z dílny Google, který Vám poskytne nedocenitelné informace o tom, skrze jaké vyhledávací dotazy chodí lidé na Váš web a jaké stránky se na dané dotazy nejlépe umisťují. Data z ní pokryjí značnou část Vašich SEO potřeb, takže než budete číst dál, důrazně doporučuji věnovat založení GSC těch pět minut, které jsou na to třeba. Investovaný čas se Vám bohatě vrátí.

Nyní už ke konrétním oblastem, které Vám mohou v rámci Vašeho SEO zavařit (nebo naopak pomoci). Výčet zde není kompletní a popis jednotlivých problematik nejde zdaleka tak do hloubky, jak by si zasloužil. Z pozice majitelů byznysů je ale spíše než zevrubná znalost důležité paretovské 80/20 pravidlo. Pojďme se tedy podívat na oblasti důležité pro to, abyste ze svého SEO při minimální snaze dostali co nejvíce. 

Indexace

Jak jsme si již řekli, společným znakem všech Vašich SEO snah je zalíbit se Googlu. Základem pro to je mít podchycenou indexaci, tedy to, že vyhledávač o Vašich stránkách ví a zvažuje je jako jednu z možností, které může nabídnout jako odpověď na vyhledávací dotaz. 

Kde zjistím, jestli je můj web indexován? 

Jsme v prvním bodě – a už se Vám založení GSC začíná vyplácet. Informaci o stavu indexace Vašeho webu totiž získáte právě zde, konkrétně v záložce Indexace. Alternativou je využití site: operátoru, díky kterému Vám Google po zadání vyhledávacího dotazu site:vasestranka.xy vypíše všechny stránky, o kterých ví.  

Abychom indexaci pomohli, je dobré pracovat se souborem sitemap, tedy s textovou mapou Vašich stránek. Většina standardních CMS (systémů pro správu obsahu webových stránek) včetně WordPressu a Shoptetu a jeho nahrání do Google Search Console významně ulehčí robotům vyhledávače Google práci.

Co dělat, když mám problémy s indexací?

Ne vždy platí, že nezaindexovaná stránka rovná se problém. Je řada sekcí webu, na které návštěvníky zvenčí zkrátka pouštět nechcete – typicky například zákaznické systémy, intranety a podobně. Pokud tedy ve výčtu nezaindexovaných stránek nenajdete žádnou,
o jejíž indexaci byste stáli, máte vyhráno. 

Pokud bojujete s indexací stránek, o kterých by Google měl vědět, je dobré nechat si poradit od GSC, která Vám typicky řekne, co indexaci dané stránky brání. Typické problémy bývají duplicitní, neoriginální, nebo nedostatečný obsah, explicitní zákaz indexace v systému či špatný technický stav webu. Detaily je třeba řešit individuálně. 

Na závěr je dobré zmínit, že problém může nastat i v opačném případě, tedy při indexaci stránek, u kterých o to nestojíte. Typicky se jedná o špatné technické nastavení stránkování, filtrování či obsahové platformy. Ačkoliv to nezní na první dobrou jako velký problém, je třeba si uvědomit, že každý web má v konkrétní moment pouze omezené množství stránek, které může Google registrovat (diskuzi o problematice crawl budgetu nechme na jindy). To tedy znamená, že se může stát, že v daný moment se nám stránka do indexu nedostane, ačkoliv pro to má všechny předpoklady – jen na ní “nezbylo místo”. K indexaci je tedy třeba přistupovat obezřetně. 

Rychlost

To, jak svižný Váš web je, jak rychle se na něm načítají důležité prvky a jak dlouho trvá, než webové rozhraní “přeloží” Vaše kliknutí a odpoví na něj adekvátní akcí, nemá vliv pouze na uživatelský zážitek. Rychlost je dlouhodobě jedním z parametrů, které Google při vyhodnocování stránky bere v potaz a těžkopádný web může vést k umisťování
na chvostu výsledků vyhledávání. 

Kde zjistím, jak rychlý je můj web?

Základní přehled o stavu webu co do jeho rychlosti zjistíte poměrně snadno. Stačí k tomu PageSpeed Insights (PSI), služba zadarmo zpřístupněná společností Google. Ta Vám nejen zanalyzuje současnou rychlost, ale dokáže i identifikovat technické bariéry, které brisknímu fungování stránek stojí v cestě. Nutno nicméně podotknout, že report z PSI obvykle není dostatečným zadáním pro vývojáře. Poslouží skvěle pro identifikaci problémů, jejich řešení ale většinou vyžaduje hlubší zamyšlení. 

Co s pomalým webem? 

Pokud zjistíte, že Váš web naráží na problémy s rychlostí, existuje několik low hanging příležitostí, jak mu pomoci. Typickým problémem bývá nedostatečná optimalizace obrázků, přehnané využívání Javascriptu a nástrojů třetích stran na webu či nevyužití lazy loadingu a dalších mechanik sloužících k optimalizaci rychlosti načítání. Zde bohužel narážíme na to, že optimalizace na jednom konci může způsobovat paseku na tom druhém – přehnané využívání lazy loadingu například vede k zhoršení některých metrik, které Google zahrnuje do základních hodnotících faktorů a je třeba k němu přistupovat s rozmyslem. Pokud tedy máte na webu optimalizované obrázky a jste si jistí, že jste omezili pluginy třetích stran na nezbytné minimum, doporučujeme další kroky konzultovat s vývojáři Vašich stránek. 

Vstupní stránky, vyhledávací výrazy a ranking

Řekněme, že Vaše stránky jsou svižné, technicky správně zpracované a Google Vás má rád. V GA či jiném analytickém nástroji pozorujete, jak číslo vyjadřující návštěvnost z organického hledání roste, ale kýžené nákupy / leady / konverze stále nikde. A kde je problém? To nezjistíte, pokud se na organickou návštěvnost nepodíváte pod drobnohledem. I SEO neznalému člověku by mělo být jasné, že množství návštěvníků není zdaleka jediná důležitá metrika. Je třeba podívat se na to, co hledali lidé, které Google na Váš web odkázal, a jestli jim na jejich otázku byla nabídnuta relevantní odpověď – tedy správná vstupní stránka. 

Kde zjistím, jaké lidi mi Google na web vodí?

Google Search Console přichází na scénu podruhé! V prostředí GSC je možné získat detailní vhled do vyhledávacích dotazů a přistávacích (vstupních) stránek – to je ostatně jedním z hlavních účelů tohoto nástroje. Filtrace funguje natolik dobře, že Vám na pár kliknutí poskytne data o tom, jaká klíčová slova přivádí uživatele na konkrétní stránky Vašeho webu. Dokáže ale logiku i obrátit. Zjistit tedy můžete také to, zda se o jedno klíčové slovo „nepřetahuje“ více stránek Vašeho webu a vy tak nevyvíjíte úsilí na to, abyste kradli traffic sami sobě. 

Kromě toho GSC poskytuje data o průměrné pozici ve vyhledávání prostřednictvím Googlu, přičemž i zde funguje logika dvojího filtrování. Pozice tedy můžete řešit ve vztahu ke konkrétním vyhledávacím dotazům, ale i ke konkrétním stránkám. Je třeba nicméně upozornit na to, že průměrná pozice v rámci jednoho každého hledání záleží na celé řadě faktorů, přičemž velkou roli hrají osobní preference hledajícího zakořeněné v jeho / její historii vyhledávání. Pokud Vám tedy GSC ukazuje průměrnou pozici Vašeho webu 3, ačkoliv se ve Vašem vyhledávání ukázal jako první, není to důvod předčasně slavit, ale ani rezignovat na využívání GSC. 

Jak být ve vyhledávání první?

Content is King. Nezdá se, že by toto mělo v následujících měsících či letech pozbýt platnosti, a tak je odpověď na otázku v nadpise jednoduchá. Tvořte obsah. Ambicí tohoto článku není předat komplexní how-to k tvoření SEO-friendly obsahu, to by vydalo na samostatný e-book. Je ale pár zásad, jejichž respektování Vám vytvoří velmi solidní základ pro tvorbu kvalitního obsahu: 

  • Tvořte pravidelně. „Chytit slinu“ jednou za měsíc a vypustit posledního tři články najednou je podstatně horší, než stanovit si režim a produkovat co týden, to článek.Takže slinu klidně chyttě, ale naplánujte si vypuštění jejího výstupu postupně.
  • Tvořte na základě dat. GSC, Google Analytics, Google Trends, případně specializované SEO nástroje jako Marketing Miner či Collabim. To vše jsou zdroje, které Vám mohou poskytnout informace, na co se lidé ptají a jak. Vaším úkolem je pak už pouze odpovědět prostřednictvím kvalitně zpracvovaného, relevantního obsahu.

  • Tvořte pro lidi. Stokrát omílané, stále ještě nerespektované. Pro vyhledávač je důležité upřednostňovat takový obsah, který budou lidé chtít číst, proto vždy preferujte čtivost před násilným roubováním klíčových slov do textu.

  • Ptejte se lidí. Čím specifičtější produkt či službu nabízíte, tím větší šance, že mluvíte diametrálně jiným jazykem, než Váš zákazník. Profesní žargon či představa o tom, co vše můj zákazník ví / zná / pochopí, jsou častými zabijáky content marketingových snah.

  • Sledujte konkurenci. Vaši soupeři na marketingovém kolbišti řeší stejné problémy jako Vy. Domnívat se, že víte vše lépe než oni, by byla cesta k záhubě, nechat se inspirovat naopak k nápadům na nový obsah.

Backlink portfolio a linkbuilding 

Doposud jsme řešili primárně věci odehrávající se na straně Vašeho webu. Míjela nás proto celá off-page problematika, tedy dění na webech třetích stran. Její základní složkou je koncept zpětných odkazů (backlinků), tedy velmi zjednodušeně řešení, kolik a jak kvalitních webů na ten Váš v jakém kontextu a jakým způsobem odkazuje. 

A kde to proboha zjistím? 

Práce s portfoliem zpětných odkazů patří asi mezi technicky náročnější oblasti SEO.
Pro seznam webů odkazujících na ten Váš je třeba využít některý ze specializovaných nástrojů – z těch českých například již zmiňovaný Marketing Miner nebo Collabim. Existují i volně dostupné stránky, které data v omezené míře dokáží poskytnout, nejlepší z nich pravděpodobně Free Backlink Checker od společnosti Ahrefs. Určitým vodítkem mohou být i Google Analytics – v případě, že Vám na web ze stránek, které na ty Vaše odkazují, přicházejí návštěvníci. 

Co mám se zpětnými odkazy dělat? 

V principu platí, že Vaší snahou by mělo být získávat zpětné odkazy z důvěryhodných zdrojů relevantních Vašemu oboru. Kromě webů partnerů a registrace na místech, jako jsou Google či Seznam mapy, se může jednat například o oborové weby, magazíny, encyklopedické platformy typu Wiki a tak podobně. Naopak je třeba vyhnout se veškerým podezřele levným odkazům či odkazům vedených bez zjevného kontextu. Pro koncepční linkbuildingovou strategii nicméně platí totéž, co pro zbylé již zmíněné oblasti SEO. V určitý moment je dobré přestat investovat vlastní čas a poradit se s odborníkem. 

SEO – dobrý sluha, zlý pán

Co říct závěrem? Stejně jako každý digitální obor, i SEO v posledních letech prochází turbulentními změnami. Možná více než jiné obory ho zasáhl také příchod AI, která značně zjednodušuje generování na prvních pohled velmi kvalitních textů, a zásadně tak zvyšuje nároky kladené na copywritery a SEO specialisty. S tím, jak se zrychlí a zjednoduší produkce textu, bude třeba čím dál víc klást důraz na jeho kvalitu a dobré technické zpracování samotného webu. Je tedy třeba uchopit dobře základy a nastavit si takový modus operandi, který umožní Vašemu webu nenásilný a konstantní rozvoj. 

Zároveň je dobré říct, že SEO je tak trochu „svět za zrcadlem“ a nejeden specialista se dostal na kraj příčetnosti ve snaze optimalizovat rychlost webu z 89 % na 90. Je zábavné sledovat, jak si Vaše stránky klestí cestu k lepším pozicím a množí se klíčová slova, která na něj přivádí návštěvníky. Jedná se ale stále „jen“ o podpůrná data, jejichž cílem je umožnit Vám maximalizaci spokojenosti Vašeho zákazníka. O tu se starejte především – a přehrabování se v datech nechte odborníkům.

Bonus na závěr – 4 jezdci SEO apokalypsy Vašeho webu 

Tapetování keywords a psaní pro roboty 

„Náš e-shop s počítači nabízí nejlepší počítače na trhu. Levné počítače v našem obchodě s počítači…“. Připomíná Vám to něco? Devadesátkové techniky, jako je keyword stuffing – tedy násilné využívání klíčových slov – způsobily, že po deset let vypadalo copy na webech jako psané opilým prodavačem hrnců.Takhle ne. Znovu, pište pro lidi

Bílá na bílé

Pamatujete si na weby s patičkami plnými „sexu, půjček a her“? Využívání nerelevantních klíčových slov, která měla na weby vodit traffic, je už díky bohu nefunkční technikou minulosti. Stejně tak využívání stejné barvy textu a pozadí a huštění webu texty, které uživatelé nevidí, ale vyhledávače neminou.

Scammy analyzátory, katalogy

SEO nejde zapnout a vypnout. Je to kontinuální proces plný soustavné práce. Pokud se tedy nějaký nástroj tváří, že vám na kliknutí „nakopne návštěvnost“, pravděpodobně jeho využitím nic nezískáte – v horším případě svému webu spíše uškodíte. 

Backlinky z východu

Zdála se Vám sekce o link buildingu až zbytečně složítá na to, že Vám někdo na Linkedinu nabízí „stovky kvalitních linků jen za 10 dolarů!“? Má to svůj důvod. Hlavním měřítkem backlinkového portfolia webu určitě není kvantita a stovkami odkazů z náhodných webů z Indie či Pákistánu si zaděláte na problém, který budete řešit ještě pár měsíců. 

Autor: Petr Klement

Novinky
Sdílet:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Svezte se s námi na vlně úspěchu.

Chcete rozjet velké věci? Protože my ano!