X vs WeChat

X vs WeChat

Twitter/X vs WeChat : Příležitosti a hrozby pro západní svět

Před pár měsíci jsme byli svědky rebrandingu sociální sítě Twitter, která přišla o svého typického modrého ptáčka a změnila se v černé X. Jde o další plánovaný krok jejího majitele, který má s touto platformou velké plány a velmi často v té souvislosti skloňuje čínský WeChat, ke kterému se chce Elon Musk se svým X přiblížit a v podstatě postavit jeho západní alternativu.

Twitter (nově X) a WeChat jsou dvě různé platformy se zcela odlišnými funkcemi, cílovými skupinami a geografickým záběrem. WeChat, který je provozován společností Tencent, je populární v Číně a má celou řadu funkcí. Uživatelé ji používají jako sociální síť, posílají přes ní zprávy, platí účty, nákupy, energie, letenky… Firmy přes ní řídí komunikaci nebo obchodování.

Žádná podobná platforma, která by v sobě spojovala vše výše uvedené, na západě (zatím) neexistuje. Ale nejde o zcela novou myšlenku, se kterou by Elon Musk přišel jako první.. Otázkou tzv. „Everything“ aplikace se už dříve zabývala např. společnost Microsoft.

Otázkou je, zda má vůbec podobná platforma šanci na našem (západním) trhu uspět?

Elon Musk bere WeChat jako svou metu, ke které by chtěl X alespoň přiblížit. Jeho cílem je, aby se stal v životě běžných lidí stejně nepostradatelný a užitečný, jako to je u zmíněné čínské platformy. Což je plán, do kterého se můžete odvážně pustit, pokud máte dostatek kapitálu, který jste ochotni investovat do vývoje a následné implementace a interakce s uživateli. Ale je potřeba brát v úvahu i další faktory, na které upozorňují odborníci a které se mohou podepsat na případném neúspěchu nebo ztížení.

WeChat má přes 1,2 miliardy uživatelů, kteří jsou na ní velmi aktivní a tráví zde většinu svého času. A to právě díky tomu, že na jedné platformě vyřeší vše, co potřebují k běžnému fungování i zábavě. Vzhledem k jejímu rozsahu, množství funkcí a neexistující alternativě, se nepřítomnost na této platformě rovná digitální smrti, a to jak pro jednotlivce, tak pro firmy. A Elon Musk by si přál, aby byl rebrandovaný Twitter na západě stejně nepostradatelný.

Jaké jsou případné překážky?

Je však potřeba si uvědomit, že WeChat vznikal před více jak deseti lety a za úplně jiných podmínek, než jsou nyní. V jednotlivých sektorech digitální ekonomiky jsou v Evropě (a západním světě) již mnoho let etablováni velcí hráči (jako Google, Facebook, Amazon), kteří mají silné základny uživatelů a bude velmi těžké je ohrozit. Přechod na platformu podobnou WeChat by navíc mohl přinést řadu negativních vlivů a faktorů, které by mohly ovlivnit firmy i běžné uživatele:

  • Závislost: Přejít na model podobný WeChat by znamenalo silnou závislost na jedné sociální síti. To by mohlo zvýšit riziko pro firmy v případě, kdy by se tato platforma stala nedostupnou (např. z důvodů nějakého omezení nebo technických problémů).  
  • Zneužití dat a soukromí: je běžné, že sociální sítě nebo aplikace často shromažďují velké množství osobních dat o svých uživatelích. Ale v případě, kdy všechna svá osobní data poskytnete jedné platformě (a to i včetně platebních údajů), je zde velké riziko ohledně ochrany soukromí a zneužití dat. V případě napadení nebo odcizení vašeho účtu, tak nepřijdete jen o svůj profil na sociální síti, ale třeba i o své účty a finance na nich.
  • Náklady a technické obtíže: Přechod na novou platformu by znamenal značné finanční náklady a technické obtíže pro firmy. Musely by provést změny ve svých systémech, aplikacích a procesech, což je velmi finančně i časově náročné. A s nejistým výsledkem, zda jejich uživatelé a zákazníci na novou platformu vůbec přejdou a budou ji využívat. 
  • Změna uživatelské základny: Přechod na jinou platformu je velké riziko. Firmy by mohly ztratily část své stávající uživatelské základny, protože někteří uživatelé nemusí být ochotni nebo schopni přejít na novou platformu.

Kromě výše uvedeného a vyššího počtu uživatelů konkurenčních sociálních sítí, bude X narážet i na určitou opatrnost a obavy z poskytování citlivých osobních dat další straně, která se navíc přirovnává k čínské platformě, což s sebou nese ne úplně pozitivní emoci.

Pokud by se to povedlo, jaké výhody z toho plynou?

I když se v této chvíli zdá přechod na platformu podobnou WeChat velmi odvážný (a otázka, jak moc je reálný), existuje určitě i řada argumentů, proč by to pro firemní zákazníky mohlo být zajímavé:

  • Integrace všech funkcí do jedné platformy: Firma, která by přešla na podobný model, by mohla zjednodušit interakce se svými zákazníky a umožnit jim na jednom místě využívat všechny funkce, které jsou pro ni klíčové (komunikace, nákupy, platby). 
  • Lepší cílení a personalizace: Všechny aplikace shromažďují velké množství dat o svých uživatelích. A pokud by se např. celý nákupní proces odehrával pouze na jedné platformě, umožnilo by to lépe cílit reklamní kampaně a poskytovat personalizovaný obsah. Díky tomu by firmy mohly lépe oslovit svou cílovou skupinu a zvýšit účinnost svých marketingových aktivit.
  • Obchodní příležitosti: WeChat nyní umožňuje firmám vytvářet své vlastní účty a napřímo interagovat s uživateli. Podobný přístup by mohl otevřít nové možnosti pro firemní komunikaci, zákaznický servis a prodej přímo na platformě. 
  • Centralizovaná komunikace: Přechod na model podobný WeChat by firmám přinesl výhodu centralizované komunikace, což by usnadnilo sledování a správu všech interakcí se zákazníky.
  • Inovace: Přechod na novou platformu by jistě vedl k vývoji nových funkcí a nástrojů, které by firmy mohly využít pro lepší zapojení uživatelů a posílení svého businessu. 

Je však potřeba brát v úvahu, že takový přechod by vyžadoval značné úsilí a investice. A to nejen technické a finanční, ale také z hlediska změn ve způsobu interakce s uživateli. Každá platforma je specifická, má svou strukturu a uživatelskou základnu, a proto by takový krok měl být pečlivě zvážen z pohledu všech aspektů. Může to mít zásadní vliv na uživatele, business, ale i na samotné hodnoty a směřování firmy.

Jak se připravit?

Další krok, který Elon Musk plánuje, je poskytnout svým uživatelům plnohodnotné finanční rozhraní – tedy obdobnou funkci, jako má WeChat, kdy si prostřednictvím svého účtu na X budete moci spravovat své finance (platit nákupy, účty, posílat platby, apod). A právě zde může narazit na zmínění obavy a stereotypy v uživatelském chování – proč by uživatelé měli věřit další straně a svěřovat jí své platební údaje, když na to mají již zaběhnuté a prověřené způsoby, které je nijak neomezují?

Jak se tento krok povede bude zásadní pro další plánovaný vývoj a přiblížení se k multi platformě stylu WeChat. Většina firem, ale i běžných uživatelů, je dnes ve vyčkávacím módu, kdy všichni s menším či větším napětím sledují, jaký vývoj to bude mít. A to u nás, tak ve světě. Vzhledem k tomu, že aktuálně nejsou dostupné žádné další informace o plánované změně (termíny, možnosti, podmínky, technická specifika, regulace, apod), není možné se na případný přechod zatím nijak připravovat.

Navíc, stále zde máme zmíněné velké hráče, kteří si své postavení nenechají jen tak vzít. Bude tedy velmi zajímavé sledovat další vývoj, o kterém nás bude majitel X jistě brzy informovat… 

 

Novinky
Sdílet:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Svezte se s námi na vlně úspěchu.

Chcete rozjet velké věci? Protože my ano!