Marketingová strategie

Marketingová strategie

Marketingová Strategie: Klíč k Úspěchu ve Světě Podnikání

V dnešním dynamickém světě podnikání není marketing jen o prodeji produktů či služeb. Je to komplexní a strategický přístup k získávání a udržení zákazníků, vytváření hodnoty a budování dlouhodobých vztahů. Marketingová strategie je klíčem k úspěchu, ať už jste malý start-up nebo etablovaný průmyslový hráč.

Definice Marketingové Strategie:

Základní kameny dobré marketingové strategie spočívají v pečlivém plánování, analýze trhu a strategickém zaměření na dosažení stanovených cílů. Marketingová strategie je komplexní plán, který identifikuje cílové trhy a segmenty, vytváří diferenciovanou hodnotu pro zákazníky a stanovuje způsoby komunikace a distribuce.

Marketingová Strategie Firmy:

Každá firma má svou vlastní identitu, cíle a cílovou skupinu. Marketingová strategie musí být přizpůsobena těmto faktorům a reflektovat unikátní charakteristiky společnosti. Pro menší firmu může být strategie zaměřena například na rozvoj zákaznických vztahů a lokálního povědomí. Větší společnosti se mohou soustředit na globální expanzi a škálovatelnost.

Příklady Marketingové Strategie:

Existuje nespočet příkladů úspěšných marketingových strategií.

 • Nařpíklad značka Apple získala svou popularitu díky strategii založené na inovacích, minimalistickém designu a vytváření komunitního zážitku kolem svých produktů (více o strategii ZDE).
 • Značka Coca-Cola je pak příkladem strategie založené na emocionálním propojení se zákazníky a budování globálního povědomí (více o strategii ZDE).
 • Dalším příkladem úspěšné marketingové strategie je Starbucks. Tato kavárna se zaměřuje na vytváření zážitku, nejen na prodej kávy. Jejich strategie zahrnuje vytváření příjemného prostředí pro setkávání a relaxaci, zapojení do komunitních aktivit a udržování vztahu se zákazníky prostřednictvím věrnostního programu (více o strategii ZDE)
 • Lokálním příkladem pak například může být dlouhodobá úspěšná strategie značky Velkopopovický Kozel, která je postavena na přesně definované pozici v rámci Need Scope a na ní vytvořeném konceptu “Kdo umí, umí” olavujícím řemeslo a fachmany jako skutečné hrdiny našich všedních dní (více o konceptu ZDE).
 • Posledním z uvedených příkladů pak může být například strategie společnosti Nike, která se soustředí na budování silné značky, zapojení zákazníků prostřednictvím komunitních akcí a online platform a vytváření emocionálního propojení se svými zákazníky (více o strategii ZDE)

Jak na návrh Marketingové Strategie?

Návrh marketingové strategie vyžaduje pečlivou analýzu trhu, konkurence a cílových zákazníků. Prvním krokem je vždy identifikace cílů a poslání. Následuje výzkum trhu, identifikace správné cílové skupiny a analýza chování a potřeb zákazníků. Na základě těchto informací může být vyvinut plán akcí, včetně výběru vhodných marketingových kanálů, komunikačních strategií a způsobů měření úspěchu.

Klasické a Moderní Přístupy:

Klasické marketingové strategie se při tvorbě primárně soustředí na cenu, produkt, distribuci a propagaci. Mít správně nastavené tyto základní parametry je klíčem úspěchu i dnes. Moderní přístupy pak zahrnují v rámci tvorby strategie i oblasti jako je personalizace, zohledňování zákaznického zážitku a využívání datového analyzování pro získání hlubšího porozumění zákazníkům atd.

Online marketingová strategie či strategie pro B2B jako podmnožina komplexní marketingové a obchodní koncepce

Online Marketingová Strategie:

S rychlým rozvojem digitálního prostředí hraje online marketing klíčovou roli v moderní marketingové strategii. Online marketingová strategie je tak v dnešní době nedílnou součástí celkové marketingové koncepce, vždy však je až dalším krokem (podmnožinou celku) kdy navazuje a rozvíjí definované cíle a základní strategii. Zahrnuje využití sociálních médií, tvorbu obsahu a práci s ním, součástí je i e-mail marketing, PPC reklamy, nákup reklamních formátů v systému RTB, rich média formáty zahrnující práci s videem, zvukem i interaktivními prvky a dalších online kanály určené k oslovování a angažování cílových zákazníků.

B2B Marketingová Strategie:

Business-to-business (B2B) marketingová strategie se zaměřuje na komunikaci s firmami, nikoli s jednotlivými spotřebiteli, tímto se liší oproti klasické B2C (business-to-consumer) strategii. Zaměřují se především na budování dlouhodobých vztahů a na vytváření hodnoty pro firemní partnery postavené na vybudované důvěře.

Příklady Základních Marketingových Strategií:

Existuje několik základních marketingových strategií, které firma může využívat:

 • Diferenciace: Zaměření se na vytvoření jedinečného hodnotového návrhu a odlišení se od konkurence.
 • Nákladová výhodnodonost: Dosahování nižších nákladů než konkurence a nabízení konkurenceschopných cen.
 • Zaměření se na trh: Koncentrace na specifický segment trhu a zákaznickou skupinu.
 • Růst: Rychlý růst na trhu a získávání co nejvíce zákazníků.

Jak se Dělá Marketingový Plán:

 • Analýza: Výzkum trhu, konkurence a cílových zákazníků. Identifikace silných a slabých stránek společnosti.
 • Stanovení Cílů: Definování konkrétních a měřitelných cílů, které chce firma dosáhnout.
 • Strategie: Volba vhodných strategií založených na analýze a cílech.
 • Akce: Příprava konkrétního plánu kroků a jejich implementace včetně definice značky, vytvoření vizuálního stylu, vývoje komunikačních kampaní, obsahu a komunikace pro práci se sociálními sítěmi a emailingem, přípravu mediální strategie a tvorbu konkrétních mediaplánů a další aktivity.
 • Měření: Sledování výsledků a úspěšnosti, a úprava plánu podle potřeby.Přičemž toto je často jeden z nejvíce podceňovaných bodů a přitom je klíčový pro úspěšný rozvoj, neboť jednoznačně platí, že: co neumím změřit, to nemohu řídit a žádný dlouhodobý plán nebyl realizován přesně tak, jak byl v první verzi navržen.

Jak je vidět z výše uvedeného textu, tak vytvoření účinné marketingové strategie vyžaduje hluboké porozumění trhu, zákazníkům a konkurenci. Je to investice do budoucího úspěchu firmy.

Je však také nutné mít na zřeteli, že marketingová strategie je neustále se vyvíjející prvek, který vyžaduje pružnost a reakci na rychle se měnící tržní podmínky a zákaznické potřeby. Kombinace klasických a moderních přístupů, včetně online strategií, může firmu posunout k úspěchu v dnešním konkurenčním světě podnikání. Nicméně při definování strategie je nutné počítat s pravidelným revizním procesem, neustále ji vylepšovat a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu.

Autor: Tomáš Vacek

Novinky
Sdílet:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Svezte se s námi na vlně úspěchu.

Chcete rozjet velké věci? Protože my ano!